Smaller Default Larger

Mieczysław DroboszewskiMieczysław Droboszewski -

Urodził się 5 kwietnia 1939r. w Jezierzanach. W roku 1964 ukończył studia wyższe na Akademii Rolniczej w Szczecinie, a w 1995 Podyplomowe Studium Administracji Publicznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy.

   Za swoje osiągnięcia w roku 2002 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia    Polski. Zmarł 13 października 2006r. Przez 30 lat był związany zawodowo ze służbą w administracji publicznej na terenie powiatu sępoleńskiego. W latach 1971-1975 został kierownikiem Wydziału Rolnictwa , Leśnictwa i Skupu w Urzędzie Powiatowym w Sępólnie. W latach 1975-1980 oraz 1983 – 1990 pracował na stanowisku Naczelnika Gminy Sośno.
Od roku 1990 do 2006 sprawował urząd Wójta Gminy Sośno.

patron tablice

Uroczystość nadania imienia Mieczysława Droboszewskiego Szkole Podstawowej w Wąwelnie oraz Gimnazjum w Wąwelnie odbyła się 30 listopada 2011r.
Uroczystego odsłonięcia tablic z nowymi nazwami placówek dokonała Mirosława Droboszewska, żona patrona.
Podczas uroczystości rodzice przekazali pani dyrektor nowy sztandar, który został poświęcony przez ks. proboszcza Andrzeja Pacera.